Матэрыялы на сайце падрыхтаваны адвакатам Аляксандрам Данілевіч з інфармацыйнай мэтай і не з’яўляюцца юрыдычным саветам або меркаваннем. Адвакат пакідае за сабой права змяняць або выдаляць прадстаўленую інфармацыю часткова, ці цалкам у любы час і без папярэджання.

Адвакат не нясе адказнасці за дзеянні трэціх асоб, прынятыя ў сувязі з зместам ўсяго сайта або яго часткі. Адвакат не адказвае за змест сайтаў трэціх асоб, якія могуць быць даступныя праз выкарыстанне спасылкі на дадзеным сайце.

Перадача і атрыманне інфармацыі з гэтага сайта не ўтвараюць праваадносін адваката з кліентам, калі гэта не з’яўляецца вынікам прыняцця кліентам умоў публічнай аферты, прадстаўленай на гэтым сайце.